Online Marketing Second Opinion Leidt Tot Nieuwe Inzichten

Deze week was er op radio en geschreven media te lezen dat het aanvragen van een second opinion binnen de gezondheidszorg vaak loont, en dat veel mensen geen second opinion durven of willen vragen. Daarnaast zien personen een second-opinion ook als een belediging naar hun eigen arts. Wat voor medische second-opinions geldt, geldt ook voor online marketing en –business second opinions.

Tunnelvisie & vier-ogen-principe

BNR meldt dat ‘nieuw inzicht niet erg’ is, en dit beamen wij ten zeerste. Of een organisatie nu haar marketing in huis uitvoert of uitbesteedt, er is een zeer grote kans dat tunnelvisie ontstaat. Dit is natuurlijk, door bepaalde processen en werkwijzen sluipen er bijna altijd dingen door die over het hoofd gezien worden.

Het vier-ogen-principe komt uit de kinderopvang wereld, waar voor de veiligheid altijd minstens twee pedagogisch medewerkers op de locatie zijn om veiligheid te garanderen. Ditzelfde zou ook toegepast moeten worden op online marketing en online business. Twee partijen, waarbij de marketing afdeling en/of ingehuurde marketing bureau de meeste tijd bezig zijn met marketing, maar dat er een objectieve additionele partij is, die periodiek, kan sparren met de marketing professionals en resultaat vanuit haar eigen referentiekader en ervaringen kan relativeren. Hier komen vaak verrassende bevindingen uit op het vlak van:

  • Website en haar gebruikersgemak
  • Online kanalen executie en strategie
  • Waarde propositie van organisatie en hoe deze online ontplooit moet worden

Marketing en technologie afleidingen

Er gaat geen maand voorbij of er is wel iets nieuws in marketing en technologie land. Wij houden focus op de business en doelstellingen, en prikken door deze hypes heen. Soms zijn ze zeker relevant voor de organisatie, haar doelgroep, stadium van organisatie enzovoorts, maar al te vaak ook niet. Wij houden enerzijds een vinger aan de pols wat betreft ontwikkelingen, anderzijds zorgen wij ervoor dat u er geen afleiding is van al deze ontwikkelingen.

Diverse modaliteiten

Een second opinion kan in diverse modaliteiten plaatsvinden, wijzelf doen dit middels marketing scans. Naast deze scans fungeren wij ook als marketing en online business klankbord, waarbij wij periodiek met klanten zitten omtrent prangende vragen en uitdagingen, waarbij wij vanuit onze eigen ervaringen onze input geven.

Zoals eerder benoemd, het vragen van een second opinion is geen belediging richting het huidige bureau of afdeling, het is het inschakelen van een vers extra paar objectieve ogen die door het brainstormen en discussiëren nieuwe inzichten voortbrengen. Dit hebben wij keer op keer bevestigd gekregen.

Wilt u uw marketing door laten lichten en de gemiste kansen spotten?

Neem dan contact met ons op voor een afspraak!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *