De Blije B

De Blije B is een bank in oprichting, die als onderscheidend vermogen heeft om de geldstromen weer door de burgers te laten beheren en zo samen te werken aan een betere samenleving. Dit initiatief wordt gedragen door vrijwilligers, allen professionals in hun eigen vakgebied.

Wij dragen trots ons steentje bij aan het succes van de Blije B door het uitvoeren van een marketing audit waarbij de doelstellingen, doelgroep en organisatiekenmerken hebben omgezet in een adviesrapport, samen met een concrete tactiek hoe de Blije B maximaal vind- en zichtbaarheid geniet.